Αναλαμβάνονται πτυχιακές εργασίες Πληροφορικής, Μουσικής, Γραφιστικής. Τιμές πολύ προσιτές και συζητήσιμες.